ติดต่องาน โทร. 095-287-4296
  • หน้าแรก

  • NEWs

  • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

  • หน้าแรก

  • NEWs

  • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์