ติดต่องาน โทร. 095-287-4296

ทำให้ด้วยหัวใจ We Do Volunteer

ทำให้ด้วยหัวใจ We Do Volunteer

ทำให้ด้วยหัวใจ We Do Volunteer โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8

กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด We Do Volunteer "ทำให้ ด้วยใจ" โดยมี "พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ" ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 1 เป็นประธานในการเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ และตระหนักในหน้าที่พึงมีต่อสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ขยายไปสู่องค์กรและสังคมต่อไป เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทย โดยได้จัดงานขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

Organizer by : บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์