ติดต่องาน โทร. 095-287-4296
  • หน้าแรก

  • NEWs

  • ประกาศผลการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

ประกาศผลการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

  • หน้าแรก

  • NEWs

  • ประกาศผลการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

ประกาศผลการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นในโครงการ“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

       วันที่ 22 มิย.2562 พลโท สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในการตัดสินการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ คุณเหมันต์ เชตมี (พี่พุ) ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ, คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์, คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์,คุณอลงกต  เอื้อไพบูลย์ ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ, คุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๐๐ ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ ผลงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัล การประกวดภาพยนตร์สั้น “อุดมศึกษา”            

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง นิทาน   ทีม Happiness Production
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ปรุงไทย ทีม Am miss you
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เรื่อง 3โลก Three World ทีม หัตถ์ตะวัน Solar Hand

รางวัลชมเชย

เรื่อง ไม่ได้มีไว้ขาย ทีม สมรมโปรดักชั่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เรื่อง แม่อาสา ทีม sleepyhead มหาวิยาลัยกรุงเทพ
เรื่อง Like Mother Like Daugther ทีม Cine House มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรื่อง บักบ้า ทีม จีนูนฟิล์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง Give Form Somewhere ทีม หลังเลนส์ มหาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
เรื่อง อัถจริยา ทีม Studio 50 satang x กองโจร 5860 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น “ประชาชนทั่วไป”

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง Happiness  ทีม NPS
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Ordinary ทีม ชีปะขาว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เรื่อง อโรคยศาล ทีม Keemo Production

 

รางวัลชมเชย

เรื่อง ได้อะไร ทีม working studio
เรื่อง READ ทีม ACTITEM
เรื่อง (รับสมัครอาสา) นายมี ..... อะไร  ทีม ตะวัน ดิสนีเวทย์
เรื่อง Volunteer for you ทีม Aitimstory
เรื่อง ให้ภาพเล่าเรื่อง (The Picture tells the story) ทีม ANT MAN
เรื่อง UNITY ทีม Blessing

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และกิจกรรมต่างๆของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.thailandwakeup.com และ Facebook : Thailandwakeup

Organizer by : บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์