ติดต่องาน โทร. 095-287-4296
  • หน้าแรก

  • news update

  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืขสมุนไพรสำหรับอาหารไทย 4 ชนิด ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืขสมุนไพรสำหรับอาหารไทย 4 ชนิด ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

  • หน้าแรก

  • news update

  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืขสมุนไพรสำหรับอาหารไทย 4 ชนิด ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืขสมุนไพรสำหรับอาหารไทย 4 ชนิด ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืขสมุนไพรสำหรับอาหารไทย  4 ชนิด

ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก

ระหว่าง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับบริษัท เค เอส อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30-09.00 น. 

ณ ห้องรังสิต 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

——————————————————————

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้สนับสนุนทุนวิจัย ให้กับโครงการวิจัยเรื่อง “วิจัยพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและผลิตภัณฑ์คงรสชาติแท้จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าเชิงรสชาติไทย แก่ธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก” ภายใต้แผนงานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก
ปีงบประมาณ 2560  โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา จากมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยโครงการดังกล่าว ได้ผลผลิตจากงานวิจัยส่วนหนึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อบแห้งของพืขสมุนไพรจากต้นตอแหล่งกำเนิดสำหรับอาหารไทย  4 ชนิด  ประกอบด้วยพริกไทยสด พริกขี้หนู  หอมแดง  และกระเทียม โดยเทคนิคแช่เยือกแข็ง (Freeze Dry) และอบแห้งด้วยลมร้อน (Tray Dry)  ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาการส่งออกวัตถุดิบในสภาพสด และได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนการใช้วัตถุดิบที่คงรสชาติอาหารไทยแบบดั้งเดิม ที่ผลิตจากแหล่งกำเนิดที่มีมาตรฐานปลอดภัย ตรวจสอบได้  อีกทั้งมีความสะดวกในการใช้งาน ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องรังสิต 1 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ บริษัท เค เอส อินเตอร์เทรด (2018) จำกัด โดย นายสุพัชระ ปานรศทิพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศในโอกาสต่อไป

Organizer by :บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

            

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์